Billar (1) P92845


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi les dimensions d’una taula de billar, i que dibuixi amb zeros el recorregut d’una bola colpejada a la cantonada superior esquerra amb un angle de 45 graus.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb el nombre de files i el nombre de columnes. Ambdós nombres valen, com a mínim, 2.

Sortida

Dibuixeu cada taula segons es mostra als exemples, i una línia buida després de cada taula.

Observació

La solució esperada per a aquest exercici no usa vectors ni similars, cosa que fa que sigui comparativament difícil.

Public test cases
 • Input

  7 4
  10 16
  

  Output

  ######
  #0  #
  # 0 #
  # 0 #
  #  0#
  # 0 #
  # 0 #
  #0  #
  ######
  
  ##################
  #0   0   0  #
  # 0  0 0  0 0 #
  # 0 0  0 0  0 #
  #  0   0   0#
  # 0 0  0 0  0 #
  # 0  0 0  0 0 #
  #0   0   0  #
  # 0  0 0  0 0 #
  # 0 0  0 0  0 #
  #  0   0   0#
  ##################
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C++ Python