Camí dins d'una graella P86354


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

En una graella amb c columnes i f files es vol anar des de cantonada superior esquerra—posició (1, 1)— fins a la cantonada inferior dreta—posició (c, f). A més d’aquestes dues posicions, n’hi ha n més per les quals es pot passar potencialment.

L’algorisme que heu d’usar per moure-us és molt simple: si la casella immediatament a la dreta d’on esteu és visitable, hi aneu; altrament, si la casella immediatament a sota d’on esteu és visitable, hi aneu; altrament, us quedeu estancats i us atureu. Feu un programa que simuli aquest algorisme.

Entrada

L’entrada consisteix en c, f i n, seguits d’n parells diferents (x, y), amb 1 ≤ xc i 1 ≤ yf, indicant les posicions visitables. Les posicions inicials i finals no s’inclouen.

Sortida

Cal generar una imatge (75c, 75f) de color de fons ‘Beige’. Marqueu les caselles visitables amb cercles de diàmetre 25 centrats al quadrat 75 × 75 corresponent. Si el camí arriba fins a la sortida, cal pintar-lo amb ‘Green’, i altrament amb ‘Red’. Els moviments horitzontals i verticals s’han de pintar amb rectes d’amplada 5 connectant els centres dels cercles. Les posicions visitables per les que no s’ha passat s’han de pintar amb ‘Black’.

Public test cases
 • Input

  6
  4
  10
  2
  1
  3
  1
  3
  2
  3
  3
  3
  4
  4
  3
  5
  3
  6
  3
  2
  3
  5
  1
  

  Output

  sample-1.png

   (450×300)

 • Input

  5
  1
  1
  3
  1
  

  Output

  sample-2.png

   (375×75)

 • Input

  4
  3
  7
  1
  2
  1
  3
  2
  3
  3
  3
  2
  1
  3
  1
  4
  1
  

  Output

  sample-3.png

   (300×225)

 • Input

  1
  1
  0
  

  Output

  sample-4.png

   (75×75)

 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python