Parells d'una seqüència (1) P85480


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi seqüències de naturals, i que per a cadascuna indiqui si té dos elements tals que la seva suma és un nombre primer.

Entrada

L’entrada consisteix en diverses seqüències, cadascuna en una línia. Cada seqüència consisteix en un natural n, seguit de n naturals x1, …, xn.

Sortida

Per a cada seqüència d’entrada, escriviu “si” o “no” depenent de si és possible trobar dos elements xi i xj (amb ij) de manera que xi + xj sigui un nombre primer.

Observació

Usant vectors, és possible precalcular quins nombres són primers i quins no fins a un cert màxim. En aquest exercici no és possible perquè no es coneix cap màxim, i no és necessari per qüestions d’eficiència perquè tots els nombres són prou petits.

Public test cases
 • Input

  6  3 5 7 15 13 1
  2  0 2
  

  Output

  no
  si
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++