Sumes iguals (2) P82660


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donat un enter s i n enters x1, …, xn, escrigui el subconjunt (amb repetits o no, però usant cada xi com a molt un cop) més gran en ordre lexicogràfic dels que tinguin suma s.

Entrada

L’entrada consisteix en un enter s, seguit d’un nombre n > 0, seguit de x1, …, xn.

Sortida

Escriviu, amb els elements ordenats no creixentment, el subconjunt lexicogràficament més gran entre els que es poden formar amb x1, …, xn i tenen suma s. Si no n’hi ha cap, escriviu “no solution”.

Pista

Ordeneu els nombres donats.

Public test cases
 • Input

  6
  7
  1 6 0 1 3 2 0
  

  Output

  {6,0,0}
  
 • Input

  -5
  3
  6 -10 4
  

  Output

  no solution
  
 • Input

  -5
  9
  3 1 -1 -1 0 -3 0 -2 2
  

  Output

  {2,0,0,-1,-1,-2,-3}
  
 • Input

  -9
  3
  -5 6 -4
  

  Output

  {-4,-5}
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++