F001A. Alumnes de la FIPS P81104


Statement
 

pdf   zip

thehtml

La Facultat d’Informàtica del Poble Sec guarda la informació dels seus alumnes i de les notes que han obtingut a les assignatures que han cursat en l’estructura de dades següent:

struct Alumne { string nom; // Nom de l’alumne int dni; // DNI de l’alumne vector<Assignatura> ass; // Llista d’assignatures de l’alumne };

on |Assignatura| ve donat per:

struct Assignatura { string nom; // Nom de l’assignatura double nota; // Entre 0 i 10, -1 indica NP };

Usant aquestes definicions, implementeu la funció

double nota(const vector<Alumne>& alums, int dni, string nom);

que busqui i retorni la nota que l’alumne |dni| ha obtingut a l’assignatura |nom|. Si l’alumne no existeix, no ha cursat l’assignatura demanada, o hi ha tret un NP, cal retornar −1.

Implementeu també la funció

double mitjana(const vector<Assignatura>& ass);

que calculi i retorni la nota mitjana de les assignatures del vector |ass|. Els NP no compten en el càlcul de la mitjana. Si totes les notes són NP o el vector és buit, considereu que la nota mitjana és −1.

Usant les dues funcions anteriors, implementeu l’acció

void compta(const vector<Alumne>& alums, int dni, string nom, int& com);

que compti i deixi en el paràmetre de sortida |com| el nombre d’alumnes del vector |alums| que tenen una nota mitjana estrictament superior a la nota que l’alumne |dni| ha obtingut a l’assignatura |nom|.

Precondició

No hi ha alumnes repetits. A la llista d’assignatures de cada alumne no hi ha assignatures repetides.

Observació

El programa principal ja se us dóna implementat; no el canvieu. Aquest llegeix les dades dels alumnes, i després escriu el resultat de la vostra acció |compta()| per a cada combinació d’alumne i assignatura de l’entrada.

(A l’exemple, les notes mitjanes de la Mònica, en Joan, en Pere, l’Alícia, en Pol, l’Àstrid i en Jordi són respectivament 9.5, 8, 0, 5.25, −1, 9.25 i −1. El 2 de la sortida es correspon a la Mònica i l’Àstrid. El 1 es correspon a la Mònica. Els 5 es corresponen a la Mònica, en Joan, en Pere, l’Alícia i l’Àstrid.)

Public test cases
 • Input

  7
  Monica_Boneta    12345678 4 P1 9  FISICA 9.5  IC 9.5  ALGEBRA 10
  Joan_Pi_Sarri    77777777 3 ANALISI 8  P1 7  IC 9
  Pere_Gran_Desastre  55599666 4 P1 0  FISICA -1  ALGEBRA 0  IC 0
  Alicia_Tirant_Tirant 55511111 4 XC 5  P1 6.5  FISICA 5.5  IL 4
  Pol_Sense_Matricula 55544444 0
  Astrid_Gonzalez   55533333 2 P1 9.25  FISICA -1
  Jordi_Tranquil    66666666 4 P1 -1  FISICA -1  IC -1  ALGEBRA -1
  
  12345678 P1
  55533333 P1
  55533333 FISICA
  55533333 PRAP
  11111111 P1
  

  Output

  2
  1
  5
  5
  5
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++