P0014. Valls numèriques P80868


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donats dos naturals n i f, usi n per escriure una vall amb f files segons es mostra als exemples. Fixeu-vos que l’última fila té f nombres n separats amb guions, el punt central, i f nombres n separats amb guions, que cada fila té dos nombres n menys que la immediatament a sota, i que la part del mig s’ha d’omplir amb tants punts com calgui.

Per resoldre aquest problema, implementeu recursivament la funció

int nombre_digits(int n);

que retorna el nombre de dígits de n, sota la precondició n ≥ 0.

Entrada

L’entrada consisteix en dos naturals n i f, amb f > 0.

Sortida

Escriviu una vall de f files usant el nombre n tal i com es pot veure als exemples.

Observacions

 • No podeu usar strings. Òbviament tampoc no podeu usar vectors.
 • Recordeu implementar nombre_digits(n) recursivament.
Public test cases
 • Input

  10004
  3
  

  Output

  10004.........................10004
  10004-10004.............10004-10004
  10004-10004-10004.10004-10004-10004
  
 • Input

  0
  6
  

  Output

  0.....................0
  0-0.................0-0
  0-0-0.............0-0-0
  0-0-0-0.........0-0-0-0
  0-0-0-0-0.....0-0-0-0-0
  0-0-0-0-0-0.0-0-0-0-0-0
  
 • Input

  987654321
  1
  

  Output

  987654321.987654321
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++