Noves espècies P76309


Statement
 

pdf   zip

html

Dues noves espècies animals, X i Y, acaben de ser descobertes en un lloc remot. Encara que tots aquests animals poden sobreviure menjant només vegetals, s’ha vist que a alguns d’ells també els agrada menjar X, o Y, o els dos. S’han capturat diversos individus, i s’han de transportar per estudiar-los. Coneixent els hàbits de menjar de cada individu, quantes gàbies calen per separar-los de manera que cap animal se’n mengi un altre?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb vuit enters X00, X01, X10, X11, Y00, Y01, Y10 i Y11 en aquest ordre. Respectivament, són el nombre de X que no mengen ni X ni Y, el nombre de X que no mengen X però mengen Y, …, el nombre de Y que mengen X però no mengen Y, i el nombre de Y que mengen tant X com Y. Assumiu que tots els nombres estan entre 0 i 108.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el nombre mínim de gàbies (arbitràriament grans) que calen per separar els animals de manera que cap animal se’n mengi un altre.

Public test cases
 • Input

  0 0 0 1 5 0 0 0
  1 2 1 0 0 2 1 0
  0 0 0 0 1 1 1 1
  

  Output

  2
  4
  3
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Translator
  Salvador Roura
  Original language
  English
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++