La seqüència perduda P74753


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Com és ben sabut pels seguidors de la sèrie LOST, els sis números següents són claus en l’Equació de Valenzetti, una fórmula matemàtica per predir la fi de la humanitat.

La Iniciative Dharma, que té com objectiu canviar els factors que portarien al declivi de la humanitat, ha fet el programa següent per generar els n primers termes d’allò que ells anomenen la seqüència perduda.

int f(int i) { if (i == 0) return -3; if (i == 1) return -1; if (i == 2) return 4; if (i == 3) return 8; if (i == 4) return 15; return f(i-5) + f(i-3) + f(i-1); } int main() { int n; while (cin >> n) { for (int i = 0; i < n; ++i) cout << f(i) << " "; cout << "..." << endl; } }

Malauradament, aquest programa és massa lent. Ajudeu la Iniciativa Dharma a salvar el món fent un programa equivalent que vagi molt més ràpid.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüencia de naturals entre 0 i 45.

Sortida

Escriviu el mateix que el programa donat.

Public test cases
 • Input

  8
  10
  

  Output

  -3 -1 4 8 15 16 23 42 ...
  -3 -1 4 8 15 16 23 42 66 104 ...
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python