Rebots P55760


Statement
 

pdf   zip

html

En un túnel horizontal cilíndric d’un centímetre de diàmetre s’hi posen boles d’un centímetre de diàmetre que es mouen cap a la dreta o cap a l’esquerra, totes a 1 cm/s. Cada vegada que dues boles xoquen, ambdues canvien de sentit. Les boles també canvien de sentit quan xoquen contra un extrem del túnel. Els xocs són elàstics i no hi ha fregament.

Feu un programa que llegeixi experiments, i per a cadascun dibuixi la posició i el sentit de moviment de cada bola durant uns quants segons.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos experiments. La descripció de cada experiment comença amb la llargada del túnel n i el nombre de passos p. Segueixen el nombre de boles que es mouen cap a la dreta i les posicions on es troben. Segueixen el nombre de boles que es mouen cap a l’esquerra i les posicions on es troben. Assumiu n≥ 2, p≥ 1, que la distància d entre dues boles és sempre un nombre parell, que d només pot ser 0 just abans de xocar (‘><’ a l’exemple), que a la posició més a l’esquerra no hi ha mai ‘>’, i que a la posició més a la dreta no hi ha mai ‘<’.

Sortida

Per a cada experiment, cal dibuixar p línies, la primera amb la situació inicial de l’experiment, i cadascuna de les altres amb la configuració del túnel en el segon posterior. Cal dibuixar amb ‘>’ les boles que es mouen cap a la dreta, amb ‘<’ les boles que es mouen cap a l’esquerra, i amb un punt les posicions buides. Escriviu una línia en blanc després de la sortida de cada experiment.

Public test cases
 • Input

  24 6
  1  15
  3  2 7 10
  
  9 5
  0
  3  1 7 4
  

  Output

  .<....<..<....>.........
  <....<..<......>........
  .>..<..<........>.......
  ..><..<..........>......
  .<..><............>.....
  <..<..>............>....
  
  <..<..<..
  .><..<...
  <..><....
  .><..>...
  <..>..>..
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++