Control C401B P42596


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi una seqüència de matrius d’enters, i digui quina d’elles té la diferència màxima entre el seu element més gran i el seu element més petit. En cas d’empat, heu de triar la matriu que aparegui abans a la seqüència.

Utilitzant la definició

typedef vector<vector<int> > Matriu;

el vostre programa ha d’implementar i usar l’acció

void min_max(const Matriu& mat, int& minim, int& maxim);

que, donada la matriu no buida mat, deixa a minim i a maxim els elements mínim i màxim de mat, respectivament.

Entrada

L’entrada és una seqüència no buida de matrius no buides d’enters. Cada matriu es descriu amb les seves dimensions n > 0 i m > 0, seguides dels seus n × m elements.

Sortida

La sortida són dues línies indicant quina és la màxima entre les diferències de l’element més gran i més petit de cada matriu, i quina és la primera matriu amb aquesta diferència.

Public test cases
 • Input

  2 2
  3 9
  9 3
  
  1 5
  -1 -1 -7 -1 0
  
  2 1
  1
  8
  
  2 4
  9 9 9 9
  2 9 9 2
  

  Output

  la diferencia maxima es 7
  la primera matriu amb aquesta diferencia es la 2
  
 • Input

  1 1
  4
  

  Output

  la diferencia maxima es 0
  la primera matriu amb aquesta diferencia es la 1
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++