Casino P40902


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que calculi els guanys dels jugadors d’un casino. Les operacions que es poden realitzar són: entrar al casino, sortir del casino, o guanyar una quantitat (potser negativa) de diners.

Entrada

L’entrada consisteix en diverses operacions. Si un jugador entra al casino, ve el seu nom seguit de “enters”. Si un jugador surt del casino, ve el seu nom seguit de “leaves”. Quan un jugador guanya una certa quantitat (potser negativa), ve el seu nom seguit de “wins” seguit de la quantitat de diners guanyada (un enter).

Sortida

Cada cop que un jugador surti del casino, escriviu la quantitat total de diners que ha guanyat (pot ser negativa).

Al final, escriviu una línia amb 10 guions, seguida d’una llista ordenada per nom dels guanys provisionals dels jugadors que encara no han sortit. A més, escriviu una línia d’error per a cada operació incorrecta, ja sigui entrar al casino quan s’és a dins, o bé sortir o guanyar quan encara no s’ha entrat.

Public test cases
 • Input

  Anna enters
  Anna wins 50
  Anna wins -200
  Anna leaves
  Omer enters
  Jordi enters
  Omer wins 100
  Miquel enters
  Omer wins -40
  Omer leaves
  Jordi wins 30
  Omer enters
  Omer wins -20
  

  Output

  Anna has won -150
  Omer has won 60
  ----------
  Jordi is winning 30
  Miquel is winning 0
  Omer is winning -20
  
 • Input

  Amalia leaves
  Berta wins 3
  Cristina enters
  Cristina wins 7
  Cristina enters
  Cristina leaves
  Cristina leaves
  

  Output

  Amalia is not in the casino
  Berta is not in the casino
  Cristina is already in the casino
  Cristina has won 7
  Cristina is not in the casino
  ----------
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python