Programant el vídeo P40128


Statement
 

pdf   zip

thehtml

El professor Oak és un gran seguidor de Humor Amarillo. Tant, que s’ha comprat una antena de satèl·lit per veure el programa a diverses cadenes europees. El professor Oak té una guia de tots els canals d’Europa, i vol programar el seu vídeo per gravar cada dia tants episodis com sigui possible. Però no és fàcil: El vídeo només pot gravar un canal a la vegada. A més, els capítols poden tenir durades diferents (per com estan editats, la publicitat, etcètera).

Podeu ajudar el professor Oak? Feu un programa que, donats els instants d’inici i de final d’emissió de tots els episodis de Humor Amarillo en tots els canals europeus durant diversos dies, calculi el nombre màxim d’episodis que es poden gravar cada dia.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas té un natural 1 ≤ n ≤ 105 seguit de n parells (i1, f1), …, (in, fn) de naturals que indiquen l’instant d’inici i de final, ambdós inclosos, de cada capítol d’un dia. Per a tot j entre 1 i n, es compleix 0 ≤ ijfj ≤ 109.

Sortida

Per a cada cas de l’entrada, cal escriure una línia amb el nombre màxim de capítols que el professor Oak podrà gravar sencers aquell dia.

Public test cases
 • Input

  3  100 200 500 780 1000 1040
  
  7  400 1100 500 600 900 1400
  200 300 1200 1300 100 700 800 1000
  
  3  0 100 100 1439 0 1439
  
  2  1234 1234 1234 1234
  

  Output

  3
  4
  1
  1
  
 • Information
  Author
  Ricardo Martín
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python Python
  User solutions
  C++ Python