Països i províncies (2) P34438


Statement
 

pdf   zip   main.cc

html

Utilitzant les definicions del problema P90532, implementeu la funció

int habitants(const Paisos& p, double x);

que retorni la suma de tots els habitants d’aquelles paisos en p que tinguin almenys 2 províncies amb producte interior brut inferior o igual a x.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat. Seguiu estrictament la definició dels tipus de l’enunciat.

Information
Author
Jordi Petit
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++