F002A. Infixos P29428


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi una seqüència de paraules i que escrigui, per a cada paraula, totes les altres paraules de la seqüència contingudes en ella.

El vostre programa ha d’implementar i utilitzar la funció

bool conte(string s1, string s2);

que indica si la paraula |s1| conté la paraula |s2| sota la precondició que la llargada de |s1| és més gran o igual que la llargada de |s2|.

Per exemple, |conte("remor", "em")|, |conte("remor", "remor")|, |conte("remor", "mor")| i
|conte("remor", "rem")| han de retornar |true|, però, en canvi, |conte("remor", "eo")|
i |conte("remor", "rom")| han de retornar |false|.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n seguit de n paraules diferents p1,…,pn.

Sortida

Cal escriure una línia per a cada p1,…,pn en aquest ordre. Cada línia comença amb pi, seguida del símbol de dos punts i de la llista de totes les paraules de l’entrada contingudes dins de pi, en el mateix ordre de l’entrada. Fixeu-vos que la llista corresponent a cada pi sempre inclou la pròpia pi, ja que tota paraula es conté a ella mateixa.

Public test cases
 • Input

  9
  rem
  pa
  o
  re
  paraula
  em
  para
  remor
  mor
  

  Output

  rem: rem re em
  pa: pa
  o: o
  re: re
  paraula: pa paraula para
  em: em
  para: pa para
  remor: rem o re em remor mor
  mor: o mor
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++