El joc de la vida (2) P27283


Statement
 

pdf   zip

html

Aquest exercici és una continuació de l’exercici ‍

Sigui M0 una matriu amb bactèries a l’instant inicial, i siguin M1, M2, M3, …les matrius en els instants 1, 2, 3, …Feu un programa que, donada M0, trobi el cicle que s’obté començant en M0, és a dir, la primera i més curta seqüència de matrius Mi, Mi+1, …, Mj−1, Mj tal que Mj+1 = Mi. Suposeu j < 100.

Entrada

L’entrada consisteix en la descripció de la matriu M0: dos naturals estrictament positius n i ‍m, seguits de n línies, cadascuna amb m caràcters: ‘B’ si la posició té una bactèria, i ‘.’ si la posició és buida.

Sortida

Escriviu les matrius del cicle Mi, Mi+1, …, Mj−1, Mj separades amb una línia buida.

Public test cases
 • Input

  7 7
  ....BBB
  .B.BBBB
  .B.BBBB
  ..BBBBB
  .B.BBBB
  .B.BBBB
  ....BBB
  

  Output

  .......
  .......
  .......
  BBB....
  .......
  .......
  .......
  
  .......
  .......
  .B.....
  .B.....
  .B.....
  .......
  .......
  
 • Input

  2 2
  BB
  ..
  

  Output

  ..
  ..
  
 • Input

  10 10
  ..........
  ...BBBB...
  ...B..B...
  .BBB..BBB.
  .B......B.
  .B......B.
  .BBB..BBB.
  ...B..B...
  ...BBBB...
  ..........
  

  Output

  ..........
  ...BBBB...
  ...B..B...
  .BBB..BBB.
  .B......B.
  .B......B.
  .BBB..BBB.
  ...B..B...
  ...BBBB...
  ..........
  
  ....BB....
  ...BBBB...
  ..........
  .B.B..B.B.
  BB......BB
  BB......BB
  .B.B..B.B.
  ..........
  ...BBBB...
  ....BB....
  
  ...B..B...
  ...B..B...
  ..BB..BB..
  BBB....BBB
  ..........
  ..........
  BBB....BBB
  ..BB..BB..
  ...B..B...
  ...B..B...
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C++ Python