Cara o creu P22482


Statement
 

pdf   zip

thehtml

L’Anna i la Ivet juguen al cara o creu. L’Anna guanyarà el joc quan surtin m cares, i la Ivet quan surtin n creus (el que passi primer). Per això, disposen de n monedes, cadascuna de les quals té una probabilitat pi de sortir cara (i una probabilitat 1 − pi de sortir creu). Es comença tirant la primera moneda. L’Anna, que ha triat les regles, ha decidit que mentre surti cara s’usarà la mateixa moneda, i només quan surti creu es passarà a usar la moneda següent. Amb quina probabilitat guanyarà l’Anna?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb m, n i les n probabilitats. Suposeu 1 ≤ m, n ≤ 1000.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la probabilitat que guanyi l’Anna amb 4 dígits decimals.

Public test cases
 • Input

  1 1  0.7
  2 1  0.7
  9 2  0 1
  9 1  0
  1 3  0.9 0.7 0.8
  4 3  0.9 0.7 0.8
  1000 3  0.9 0.7 0.8
  

  Output

  0.7000
  0.4900
  1.0000
  0.0000
  0.9940
  0.9255
  0.0000
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++