Nombres romans (1) P18298


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi diversos nombres, i que escrigui llurs equivalents en nombres romans.

Recordeu que els nombres romans utilizen set lletres majúscules, corresponents als valors següents:

||
Lletra I V X L C D M
Valor 1 5 10 50 100 500 1000
||

Aquestes són les regles dels nombres romans:

 • Cada dígit decimal es calcula independentment.
 • Les unitats (1, 2, …, 9) es representen, respectivament, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Per al 0 no s’escriu res.
 • Les desenes (10, 20, …, 90) s’escriuen igual que les unitats, però remplaçant I per X, V per L, i X per C.
 • Les centenes (100, 200, …, 900) s’escriuen igual que les unitats, però remplaçant I per C, V per D, i X per M.
 • Els milers (1000, 2000 i 3000) s’escriuen igual que les unitats, però remplaçant I per M.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos naturals entre 1 i 3999. (Els romans no coneixien el zero, i el sistema descrit no pot representar nombres més grans o iguals que 4000.)

Sortida

Per a cada nombre, cal escriure el seu nombre romà equivalent.

Public test cases
 • Input

  1
  4
  10
  40
  41
  16
  2708
  999
  3005
  

  Output

  1 = I
  4 = IV
  10 = X
  40 = XL
  41 = XLI
  16 = XVI
  2708 = MMDCCVIII
  999 = CMXCIX
  3005 = MMMV
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python