Mesures estadístiques P17179


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi seqüències no buides de nombres reals i, per a cadascuna, n’escrigui el mínim, el màxim i la mitjana.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n, seguit de n seqüències. Cada seqüència comença el nombre d’elements m > 0, seguit de m nombres reals.

Sortida

Per a cada seqüència, escriviu en una línia i amb quatre xifres decimals el seu mínim, el seu màxim i la seva mitjana.

Public test cases
 • Input

  2
  4 4.2 8.7 10 6.3
  3 -10 0 8
  

  Output

  4.2000 10.0000 7.3000
  -10.0000 8.0000 -0.6667
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python