Nombres guais P99155


Statement
 

pdf   zip   main.cc

thehtml

En aquest problema, diem que un nombre n és guai en base b si i només si tots els dígits de la representació de n en base b són parells. Per exemple, 24 és guai en base 10, també ho és en base 3 (la seva representació és 220), però no ho és en base 4 (la seva representació és 120).

Escriviu una funció recursiva

bool es_guai(int n, int b);

que digui si n és guai en base b o no.

Precondició

Es compleix n ≥ 0 i b ≥ 2.

Observació

No es valorarà cap solució que no sigui recursiva.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Official solutions
C++
User solutions
C++