Donacions P98846


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Volem mantenir informació bàsica de les donacions monetàries a un hospital. En particular, volem guardar quants diners en total ha donat cada persona, identificada de forma única amb el seu NIF (8 dígits seguits de la lletra majúscula de control).

El programa permet fer cinc operacions diferents:

 • N: Escriu el nombre de donants precedit de “number:”. Fixeu-vos que hi pot haver menys donants que donacions, si hi ha donants repetits.
 • D n m: S’apunta que la persona amb NIF n ha donat m diners. Si la persona ja havia fet alguna donació, n’acumula els imports.
 • Q n: Consulta quants diners ha donat de moment la persona amb NIF n. Cal escriure −1 si encara no ha fet cap donació.
 • P: Escriu una línia amb tots els NIFs que acaben amb un dígit parell (ignorant el caràcter de control), amb els NIFs ordenats alfabèticament. Cal separar els NIFs amb espais.
 • L: Escriu la informació del donant amb el NIF més gran alfabèticament. Si no n’hi ha cap, escriu “None”.

Entrada

L’entrada consisteix en diverses operacions segons s’ha indicat anteriorment. Els NIFs són correctes, i les donacions són nombres naturals.

Sortida

Per a cada operació (excepte les donacions), escriviu la informació demanada.

Observacions

Per aquest exercici, amb un programa sense funcions n’hi ha prou.

Public test cases
 • Input

  N
  L
  P
  D 02345678T 1000
  D 98765433Y 500
  Q 02345678T
  Q 12345679S
  P
  L
  D 98765432M 500
  D 98765433Y 2000
  N
  P
  L
  D 99999999R 700
  L
  

  Output

  number: 0
  None
  
  1000
  -1
  02345678T
  98765433Y 500
  number: 3
  02345678T 98765432M
  98765433Y 2500
  99999999R 700
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura i Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python