Nombres en un interval P97156


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi dos nombres a i b, i que escrigui tots els nombres entre a i b.

Entrada

L’entrada consisteix en dos naturals a i b.

Sortida

Escriviu una línia amb a,a+1,…,b−1,b. Separeu els nombres amb comes.

Public test cases
 • Input

  15 21
  

  Output

  15,16,17,18,19,20,21
  
 • Input

  20 10
  

  Output

  
      
                
 • Input

  7 7
  

  Output

  7
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  C C++ Haskell Java PHP Python Rust