Mínim comú múltiple P96564


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donats n naturals estrictament positius x1xn, escrigui el seu mínim comú múltiple més gran que zero.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb un nombre n ≥ 1, seguit de x1xn. Un cas especial amb n = 0 marca el final de l’entrada.

Sortida

Per a cada cas, escriviu en una línia el mínim comú múltiple més gran que zero de x1xn. Per als casos donats, aquest sempre estarà entre 1 i 109.

Public test cases
 • Input

  3 14 4 5
  1 7
  2 18 18
  2 2000000 3000000
  0
  

  Output

  140
  7
  18
  6000000
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python