Claus i parèntesis P96529


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi una seqüència de paraules amb claus i parèntesis, i per a cadascuna indiqui si les claus i els parèntesis tanquen correctament.

Entrada

L’entrada és una seqüència de paraules compostes de |’[’|, |’]’|, |’(’| i |’)’|.

Sortida

Per a cada paraula, cal escriure “si” o bé “no” depenent de si les claus i perèntesis tanquen correctament o no.

Public test cases
 • Input

  []([]())
  (([])()
  [](
  (([]))
  

  Output

  si
  no
  no
  si
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python