Funció per als anys de traspàs P95401


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

thehtml

Feu una funció que indiqui si l’any donat és de traspàs o no. Per recordar les regles sobre els anys de traspàs, consulteu l’exercici ‍.

bool es_any_de_traspas(int any);

Interfície

C++
bool es_any_de_traspas(int any);
C
int es_any_de_traspas(int any);
Java
public static boolean esAnyDeTraspas(int any);
Python
es_any_de_traspas(any) # returns bool
 
es_any_de_traspas(any: int) -> bool

Precondició El paràmetre any està entre 1800 i 9999, ambdós inclosos.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Public test cases
 • Input/Output

  es_any_de_traspas(1967) → false
  es_any_de_traspas(1968) → true
  es_any_de_traspas(2100) → false
  es_any_de_traspas(2400) → true
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python