L'últim teorema de Fermat (3) P94857


Statement
 

pdf   zip

html

Aquest és un altre exercici sobre l’últim teorema de Fermat, explicat a l’exercici P36430: “L’últim teorema de Fermat (1)”Feu un programa tal que, donats quatre naturals a,b,c,d amb ab i cd, digui quantes solucions naturals té l’equació

  x2 + y2 = z2

tals que axb i cyd.

Entrada

L’entrada té diversos casos. Cada cas consisteix en quatre naturals a, b, c, d tals que ab i cd.

Sortida

Per a cada cas, cal escriure en una línia el nombre de solucions naturals de l’equació

  x2 + y2 = z2

que compleixen axb i cyd.

Public test cases
 • Input

  2 5 4 13
  1 1 2 3
  

  Output

  2
  0
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Python