Torres agressives P94143


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Considereu un taulell d’escacs amb n files i n columnes. De quantes maneres es poden posar n torres de manera que almenys dues torres s’amenacin entre si?

Per exemple, aquestes són dues de les maneres per a n = 6:

showmover=false, label=false, maxfield=f6, setpieces=rd6,ra5,rf3,rc3,rb2,re1 showmover=false, label=false, maxfield=f6, setpieces=re6,re2,re3,rb4,rb3,ra3

Entrada

L’entrada consisteix en diversos nombres 1≤ n≤ 6. Un cas especial amb n = 0 marca el final de l’entrada.

Sortida

Per a cada n, escriviu el nombre de maneres diferents en què es poden posar n torres en un taulell n × n de manera que almenys dues torres s’amenacin entre si. Per a tota 1≤ n≤ 6, aquest nombre té menys de 10 dígits.

Public test cases
 • Input

  2
  3
  0
  

  Output

  4
  78
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English Spanish
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++