Haskell - Fibonacci de nou P94014


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Implementeu una funció fib :: Int -> Integer que, donat un natural n, retorni l’n-èsim element de la sèrie de Fibonacci.

Puntuació

 • test-1:  ‍ Entrades amb n≤25.  ‍10 Punts ‍
 • test-2:  ‍ Entrades amb n≤10000.  ‍30 Punts ‍
 • test-3:  ‍ Entrades amb n≤50000000.  ‍60 Punts ‍
Public test cases
 • Input

  map fib [0..8]
  

  Output

  [0,1,1,2,3,5,8,13,21]
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  Haskell
  User solutions
  Haskell