Arrodoniments P92613


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi un real x≥0 i que escrigui ⌊ x ⌋ (la part entera inferior de x), ⌈ x ⌉ (la part entera superior de x), i l’arrodoniment de x.

Entrada

L’entrada consisteix en un real x ≥ 0.

Sortida

Escriviu la part entera inferior de x, la part entera superior de x, i l’enter més proper a x (⌈ x ⌉ en cas d’empat).

Public test cases
 • Input

  4.5
  

  Output

  4 5 5
  
 • Input

  0.999999
  

  Output

  0 1 1
  
 • Input

  123345.33
  

  Output

  123345 123346 123345
  
 • Input

  1500000000
  

  Output

  1500000000 1500000000 1500000000
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  C C++ Java Lua Perl PHP Python Ruby Rust