Medianator P92501


Statement
 

pdf   zip   main.py

thehtml

Implementeu una classe Medianator que mantinguin una col·lecció de naturals i ofereixi operacions per afegir un natural (amb possibles repetits) i consultar la mediana dels naturals afegits fins al moment.

Recordeu que la mediana d’n elements és aquell que es trobaria a la posició ⌊ (n + 1)/2 ⌋ (començant per 1) si estiguessin ordenats. Així, la mediana de cinc elements és el tercer més petit i la mediana de sis elements també és el tercer més petit.

Descarregueu-vos el fitxer code.py. Aquest ja conté la interfície de la classe i un programa principal de proves que la fa servir.

Les vostres operacions han de tenir cost logarítmic. Comproveu els possibles errors amb assercions. Documenteu i especifiqueu el vostre codi adequadament.

Pista: Penseu a classificar els elements en dos grups, fent servir estructures de dades que permetin traslladar elements particulars entre els dos grups amb cost logarítmic.

Public test cases
 • Input

  add 30 median
  add 50 median
  add 10 median
  add 10 median
  add 10 median
  add 60 median
  add 15 median
  

  Output

  30
  30
  30
  10
  10
  10
  15
  
 • Input

  add 10 median
  add 60 median
  add 90 median
  add 66 median
  add 0  median
  add 80 median
  add 77 median
  add 12 median
  

  Output

  10
  10
  60
  60
  60
  60
  66
  60
  
 • Input

  add 1 add 2 add 3 add 4 add 5
  median
  add 6
  median
  

  Output

  3
  3
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python