Divisió entera i residu d'un enter amb un natural P92351


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi un enter a i un natural b, amb b > 0, i que escrigui la divisió entera d i el residu r de a entre b.

Recordeu que, per definició, d i r han de ser els únics enters tals que 0 ≤ r < b i d · b + r = a.

Entrada

L’entrada conté a i b, amb b > 0.

Sortida

Escriviu una línia amb la divisió entera i el residu de a dividit per b, separats amb un espai.

Observació

Depenent del llenguatge de programació que feu servir, potser us caldrà modificar una mica el vostre programa de l’exercici P48107: “Divisió entera i residu de dos naturals” perquè funcioni correctament amb a’s negatives.

Public test cases
 • Input

  32 6
  

  Output

  5 2
  
 • Input

  -32 6
  

  Output

  -6 4
  
 • Input

  -2147483648 10
  

  Output

  -214748365 2
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  Ada C C++ Haskell Java Lisp Lua Perl PHP Python Ruby Rust