Haskell - Nombres pseudoperfectes P92181


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Els divisors propis d’un nombre n són tots els divisors positius de n més petits que n. Per exemple, els divisors propis de 20 són 1, 2, 4, 5, i 10. En aquest problema, direm que un nombre és pseudoperfecte si es pot obtenir sumant alguns (o tots) els seus divisors propis. Per exemple, 20 es pseudoperfecte, perquè 1 + 4 + 5 + 10 = 20.

Feu una funció

analyze :: Int -> Either Int Bool

que, per a cada nombre n≥1 donat,

 • si n té més de 12 divisors propis, digui quants en té (amb un Left al Either);
 • si n té 12 o menys divisors propis, digui si n és pseudoperfecte o no (amb un Right al Either).

Puntuació

 • Test1:  ‍ Entrades amb n menor que 10000.  ‍50 Punts ‍
 • Test2:  ‍ Entrades qualssevol.  ‍50 Punts ‍
Public test cases
 • Input

  analyze 1
  analyze 6
  analyze 10
  analyze 20
  analyze 210
  analyze 2310
  analyze 65536
  analyze 1000000000
  analyze 999999996
  analyze 999999937
  analyze 999999936
  

  Output

  Right False
  Right True
  Right False
  Right True
  Left 15
  Left 31
  Left 16
  Left 99
  Right True
  Right False
  Left 167
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Haskell
  User solutions
  Haskell