Sistemes d'equacions simbòliques P92039


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Un sistema d’equacions simbòliques és un conjunt d’equacions x = f(y1, …, yk), on x, y1, …, yk són variables i f és un símbol que representa a una funció arbitrària de k arguments (direm que faritat k). Una solució d’un sistema amb n variables x1, …, xn és qualsevol assignació α d’expressions a variables de manera que per tota equació x = f(y1, …, yk), es compleix α(x) = f(α(y1), …, α(yk)).

Feu un programa que, donat un sistema d’equacions simbòliques, en calculi la solució més general, o digui si no en té.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb n, seguida de les n variables en ordre lexicogràfic, seguides del nombre d’equacions m, seguida de m equacions en el format dels exemples. Les variables i les funcions són paraules amb lletres minúscules, totes diferents. Cada variable apareix com a molt un cop a la banda esquerra d’una equació. Cada funció pot aparèixer diversos cops, però sempre amb la mateixa aritat, entre 1 i n. Tots els arguments de la mateixa funció són variables diferents. Podeu suposar 1 ≤ n ≤ 40.

Sortida

Escriviu, en ordre lexicogràfic de les variables, la solució més general del sistema, seguint el format dels exemples. Escriviu una línia buida al final de cada cas.

Pista

Inspireu-vos en l’ordenació topològica.

Public test cases
 • Input

  3
  x y z
  2
  z = f ( x y )
  y = h ( x )
  
  1
  x
  1
  x = f ( x )
  
  2
  xx yy
  2
  xx = ff ( yy )
  yy = ff ( xx )
  
  2
  abc z
  0
  
  6
  uu uv w x y z
  4
  x = f ( uv )
  y = gg ( x z )
  w = gg ( uv y )
  uu = gh ( uv )
  

  Output

  x -> x
  y -> h ( x )
  z -> f ( x h ( x ) )
  
  No solution!
  
  No solution!
  
  abc -> abc
  z -> z
  
  uu -> gh ( uv )
  uv -> uv
  w -> gg ( uv gg ( f ( uv ) z ) )
  x -> f ( uv )
  y -> gg ( f ( uv ) z )
  z -> z
  
  
 • Information
  Author
  Enric Rodríguez
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++