P0009. Economies solvents P91432


Statement
 

pdf   zip

html

Sigui S=s1, s2, …, sn una seqüència d’enters. La seva derivada és la seqüència

S′=(s2s1),   (s3s2),   …  ,   (snsn−1)

i la seva segona derivada S″ és la derivada de S′.

Es diu que una seqüència és estrictament creixent si tots els elements de la seva derivada són estrictament més grans que zero. Es diu que una seqüència és estrictament convexa si tots els elements de la seva segona derivada són estrictament més grans que zero.

Els indicadors bursàtils (com ara l’IBEX35 o el NASDAQ) mesuren economies, i la seva evolució al llarg del temps es pot veure com una seqüència d’enters. En aquest context, es diu que una economia és solvent si la seva seqüència és estrictament creixent (la riquesa creix) o estrictament convexa (potser no creix però tendeix al creixement).

Per exemple, S=1,3,10,12 reflexa una economia solvent perquè és estrictament creixent, tot i que no és estrictament convexa (S′=2,7,2;  S″=5,−5). S=3,−2,−4,−1,5 també reflexa una economia solvent, perquè és estrictament convexa, tot i que no és estrictament creixent (S′=−5,−2,3,6;  S″=3,5,3).

Feu un programa que llegeixi una seqüència de, com a mínim, tres enters, i que digui si reflecteix una economia solvent o no.

Entrada

L’entrada és una seqüència de tres o més enters.

Sortida

Cal escriure “economia solvent” o “economia no solvent”, segons convingui, en una línia.

Public test cases
 • Input

  1 3 10 12
  

  Output

  economia solvent
  
 • Input

  3 -2 -4 -1 5
  

  Output

  economia solvent
  
 • Input

  5 3 1
  

  Output

  economia no solvent
  
 • Input

  -4 -3 -1
  

  Output

  economia solvent
  
 • Input

  2 3 0 1
  

  Output

  economia no solvent
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++