Primera posició P89078


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi una seqüència de naturals i que indiqui la posició del primer nombre parell.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de naturals que conté, com a mínim, un nombre parell.

Sortida

Cal escriure la posició del primer nombre parell de la seqüència.

Public test cases
 • Input

  1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
  

  Output

  6
  
 • Input

  16 8 4 2
  

  Output

  1
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Lua Python