Màxim comú divisor iteratiu P88790


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

html

Feu una funció iterativa que calculi el màxim comú divisor de dos naturals a i b utilitzant la versió ràpida de l’algorisme d’Euclides.

Interfície

C++
int mcd(int a, int b);
C
int mcd(int a, int b);
Java
public static int mcd(int a, int b);
Python
mcd(a, b) # returns int
 
mcd(a: int, b: int) -> int

Precondició

Ni a ni b són negatius, i almenys un és estrictament més gran que zero.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Public test cases
 • Input/Output

  mcd(66, 12) → 6
  mcd(100, 21) → 1
  mcd(0, 10) → 10
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python