Com la suma dels demés (II) P87920


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donada una seqüència d’enters, indiqui si n’hi ha algun que sigui igual a la suma de tots els altres.

Entrada

L’entrada conté diversos casos. Cada cas consisteix en un nombre n≥1 seguit de n enters.

Sortida

Per a cada cas, digueu si té algun nombre igual a la suma dels altres.

Public test cases
 • Input

  4  3 4 -1 2
  7  1 0 3 3 1 0 2
  1  0
  1  -4
  2  -3 -3
  3  -1 -4 -5

  Output

  YES
  NO
  YES
  NO
  YES
  YES
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python