Octàgons facilets P87198


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que per a cada n donada escrigui “un octàgon de mida n”, segons el patró que es pot veure en els exemples.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos naturals n ≥ 2.

Sortida

Per a cada n, escriviu un “octàgon de mida n” usant ics majúscules. No escrigueu cap espai a la dreta de les ics. Escriviu una línia buida després de cada octàgon.

Public test cases
 • Input

  2
  3
  4
  

  Output

   XX
  XXXX
  XXXX
   XX
  
   XXX
   XXXXX
  XXXXXXX
  XXXXXXX
  XXXXXXX
   XXXXX
   XXX
  
    XXXX
   XXXXXX
   XXXXXXXX
  XXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXX
   XXXXXXXX
   XXXXXX
    XXXX
  
  
 • Information
  Author
  Jordi Cortadella
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python