Moda P86534


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que trobi la paraula més freqüent dins de cada seqüència de paraules donada.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb un nombre n entre 1 i 105, seguit de n paraules formades per lletres minúscules. Un cas especial amb n = 0 marca el final de l’entrada.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la paraula que apareix més vegades. En cas d’empat cal escriure la paraula més gran en ordre alfabètic.

Public test cases
 • Input

  6 joan maria maria anna maria joan
  2 aaa b
  0
  

  Output

  maria
  b
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C++