Control C402B P85815


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi una seqüència de naturals x1, x2, …, xn, tots entre 0 i k − 1, i que escrigui quants cops apareix cada valor entre 0 i k − 1.

Utilitzeu un vector de k posicions per comptar quants cops apareix cada nombre.

Entrada

L’entrada comença amb dos naturals n i k. Després segueixen n naturals més petits que k. Suposeu que k > 0.

Sortida

Per a cada j entre 0 i k−1, cal indicar quants cops apareix j a la seqüència d’entrada. Seguiu el format dels exemples.

Public test cases
 • Input

  10 5
  2 4 2 4 1 2 1 2 0 1
  

  Output

  0:1, 1:3, 2:4, 3:0, 4:2.
  
 • Input

  0 3
  

  Output

  0:0, 1:0, 2:0.
  
 • Input

  4 1
  0 0 0 0
  

  Output

  0:4.
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++