Racionals (1) P85696


Statement
 

pdf   zip   main.cc

thehtml

Usant la definició

struct Racional { int num, den; };

feu una funció

Racional racional(int n, int d);

que retorni un racional equivalent a n/d i “normalitzat” segons la convenció següent: si el numerador és 0, el denominador és 1; altrament, el numerador i el denominador no tenen cap factor comú, i el denominador és positiu.

Precondició

d ≠ 0.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat. Seguiu estrictament la definició dels tipus de l’enunciat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++