La bossa de les paraules P84415


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Teniu una bossa inicialment buida, on hi podeu guardar paraules, i també esborrar-ne. Les paraules poden estar repetides. Esborrar una paraula vol dir esborrar una de les seves aparicions. Esborrar una paraula que no hi és no té cap efecte. En qualsevol moment us poden preguntar quina és la paraula (lexicogràficament) més gran de la bossa, i quantes vegades apareix. També us poden preguntar el mateix respecte de la paraula més petita.

Feu un programa que simuli aquest procés, i que respongui totes les preguntes sobre màxims i mínims que es facin en qualsevol moment.

Entrada

L’entrada consisteix en diverses línies. Cada línia conté “store p”, on p és una paraula, o bé “delete p”, on p és una paraula, o bé “maximum?”, o bé “minimum?”. Les paraules tenen exclusivament una o més lletres minúscules.

Sortida

Per a cada pregunta, escriviu quina és la paraula més gran (o més petita) continguda a la bossa en aquell moment. Si, en el moment de respondre alguna pregunta, la bossa estigués buida, cal indicar-ho. Seguiu el format de l’exemple.

Public test cases
 • Input

  minimum?
  store hi
  minimum?
  delete bye
  store hi
  maximum?
  minimum?
  store bye
  minimum?
  delete bye
  delete hi
  delete hi
  maximum?
  delete hi
  maximum?
  

  Output

  indefinite minimum
  minimum: hi, 1 time(s)
  maximum: hi, 2 time(s)
  minimum: hi, 2 time(s)
  minimum: bye, 1 time(s)
  indefinite maximum
  indefinite maximum
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python