Seqüències lletges P84321


Statement
 

pdf   zip

thehtml

En aquest problema, diem que una seqüència de nombres és k-lletja si té exactament k parells de posicions adjacents amb dos nombres consecutius. Feu un programa que, donada una n, una k i m posicions per a les quals ja s’ha fixat el contingut, compti el nombre de seqüències k-lletges de mida ‍n formades amb nombres entre 0 i n − 1 i amb el contingut fixat.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb una n entre 1 i 100, seguida d’una k entre 0 i n − 1, seguida d’una m entre 0 i n, seguida de m parells i x, indicant que a la posició i hi ha d’haver una x. Suposeu 0 ≤ i < n, 0 ≤ x < n, i que totes les i són diferents.

Sortida

Per a cada cas, calculeu quantes seqüències k-lletges de mida n formades amb nombres entre 0 i n − 1 hi ha amb el contingut fixat, mòdul 108 + 7.

Observació

Es poden obtenir 80 punts sobre 100 si es passen jocs de proves on n ≤ 10.

Public test cases
 • Input

  2 1 0
  
  1 0 0
  
  3 1 1
  0 2
  
  3 1 2
  2 2
  0 2
  
  10 0 0
  
  100 99 0
  
  100 99 2
  0 0
  99 99
  
  79 56 2
  73 34
  60 57
  

  Output

  2
  1
  3
  0
  8825613
  83312187
  1
  46614250
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  Spanish
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++