Dues files de nombres P83712


Statement
 

pdf   zip

html

Disposeu de 2n nombres diferents. Feu un programa que trobi totes les maneres de posar-los en dues files x1xn i y1yn de manera que:

 • x1 < x2 < … < xn−1 < xn ,
 • y1 < y2 < … < yn−1 < yn ,
 • per a cada i, es compleixi xi < yi.

Entrada

L’entrada consisteix en n, seguit de 2n enters diferents. Suposeu 1 ≤ n ≤ 11.

Sortida

Escriviu totes les maneres de posar els nombres complint les condicions demanades. Per a cada manera, escriviu tres línies: les dues files amb les xi i les yi separades amb espais, i una línia buida. Escriviu les solucions en ordre lexicogràfic: primer les que tinguin x1 més petita, en cas d’empat les que tinguin x2 més petita, …, en cas d’empat les que tinguin xn més petita, en cas d’empat les que tinguin y1 més petita, …

Public test cases
 • Input

  3
  1 2 3 4 5 6
  

  Output

  1 2 3
  4 5 6
  
  1 2 4
  3 5 6
  
  1 2 5
  3 4 6
  
  1 3 4
  2 5 6
  
  1 3 5
  2 4 6
  
  
 • Input

  1
  0 -200
  

  Output

  -200
  0
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++