Profunditat dels arbres P83588


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi la forma de diversos arbres binaris, i escrigui la profunditat de cadascun. Definim la profunditat d’un arbre com el màxim nombre de nodes dels camins que van des de l’arrel fins a cada fulla (o zero, si l’arbre és buit).

Entrada

L’entrada comença amb m, el nombre d’arbres que cal tractar. Segueix la descripció dels m arbres segons s’explica a l’exercici : “”, amb dues excepcions: D’una banda, tots els valors són 0, perquè el contingut dels nodes aquí no és important. De l’altra, no es dóna el nombre de nodes, ja que no cal guardar els arbres a cap vector per resoldre aquest exercici.

Sortida

Escriviu la profunditat de cada arbre donat.

Public test cases
 • Input

  2
  
  0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1
  0 -1 0 -1 0 -1 -1
  

  Output

  5
  3
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++