Rectangles (2) P82952


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Usant les definicions i procediments de l’exercici que us calguin, feu un programa que llegeixi una sèrie de seqüències de rectangles, i per a cadascuna escrigui el resultat final de la seva intersecció.

Entrada

L’entrada consisteix en diverses seqüències de rectangles. Cada seqüència comença amb un natural estrictament positiu n, seguit de la descripció de n rectangles (quatre enters cadascuna). Una seqüència especial amb n = 0 marca el final de l’entrada.

Sortida

Per a cada seqüència de rectangles, cal escriure el resultat final de la seva intersecció seguint el format de l’exemple. Si la intersecció és buida (és a dir, si té àrea zero), cal escriure “interseccio buida”.

Public test cases
 • Input

  3
  0 10 0 10
  2 4 2 4
  3 5 3 5
  2
  -10 -5 0 5
  -4 -2 2 3
  1
  1 2 3 4
  2
  0 1 0 1
  1 2 0 1
  0
  

  Output

  punt inferior esquerre = (3, 3); punt superior dret = (4, 4)
  interseccio buida
  punt inferior esquerre = (1, 3); punt superior dret = (2, 4)
  interseccio buida
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++