Taulell màgic P82111


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Un taulell màgic d’ordre k és una matriu de k× k lletres de forma que a cada fila i a cada columna hi apareix una paraula del diccionari i que les mateixes paraules es llegeixen horitzontalment i verticalment. Per exemple, a continuació es dónen diversos taulells màgics d’ordre tres a vuit en anglès:

 B I T  C A R D  H E A R T  G A R T E R  B R A V A D O  L A T E R A L S
 I C E  A R E A  E M B E R  A V E R S E  R E N A M E D  A X O N E M A L
 T E N  R E A R  A B U S E  R E C I T E  A N A L O G Y  T O E P L A T E
      D A R T  R E S I N  T R I B A L  V A L U E R S  E N P L A N E D
           T R E N D  E S T A T E  A M O E B A S  R E L A N D E D
                  R E E L E D  D E G R A D E  A M A N D I N E
                         O D Y S S E Y  L A T E E N E R
                                  S L E D D E R S

Feu un programa que llegeixi un diccionari i digui si diverses matrius de caràcters són o no taulells màgics.

Entrada

L’entrada té dues parts:

 • La primera part és un diccionari de n paraules. Primer, es dóna el valor de n. A continuació, venen les n paraules del diccionari (totes en majúscules) en ordre lexicogràfic.

 • La segona part són diverses matrius de caràcters. Cada matriu comença amb un enter k que en dóna el seu nombre de files i columnes i continua amb k2 caràcters (tots lletres majúscules) disposats en k files i k columnes. El valor k=0 indica el final de l’entrada.

Sortida

Per a cada matriu de l’entrada, cal escriure “SI” si forma un taulell màgic utilitzant algunes de les paraules del diccionari i cal escriure “NO” altrament.

Observació

En els jocs de proves privats s’utilitza un diccionari derivat de /usr/share/dict/words amb unes quatre centes mil paraules i es proven un miler de matrius.

Public test cases
 • Input

  10
  AREA BETTER BIT CARD DART HELLO ICE REAR TEN THE
  
  3
  BIT
  ICE
  TEN
  
  4
  CARD
  AREA
  REAR
  DART
  
  3
  THE
  HIS
  ESA
  
  3
  THE
  THE
  THE
  
  0
  

  Output

  SI
  SI
  NO
  NO
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++