Ordenació per selecció P81602


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

thehtml

Feu un procediment que ordeni recursivament v[0..m] de petit a gran utilitzant l’algorisme d’ordenació per selecció. La resta de v no s’ha de modificar.

Interfície

C++
void ordena_per_seleccio(vector<double>& v, int m);
C
void ordena_per_seleccio(double v[], int m);
Java
public static void ordenaPerSeleccio(double[] v, int m);
Python
ordena_per_seleccio(v, m) # returns None
 
ordena_per_seleccio(v: list, m: int) -> None

Precondició

−1 ≤ m < v.size().

Observació

La funció posicio_maxim() de l’exercici ‍ us hauria de ser útil.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C C++ Java Python
User solutions
C++ Java Python