Camí més curt P81453


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donat un graf dirigit amb n vèrtexs (numerats entre 0 i n−1) i m arcs, escrigui el camí més curt per anar de 0 a n−1.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cadascun comença amb n i m. Segueixen m parells x y indicant un arc de x a y. No hi ha arcs repetits ni del tipus x x. Sempre hi ha algun camí entre 0 i n−1. Podeu suposar 2 ≤ n ≤ 104 i 1 ≤ m ≤ 5n.

Sortida

Per a cada cas, escriviu els vèrtexs del camí més curt entre 0 i n−1 separats amb espais. Si hi ha més d’un camí mínim, escriviu el més petit en ordre lexicogràfic.

Public test cases
 • Input

  10 11
  8 2 0 1 4 0 1 4 3 9 4 6
  6 9 0 8 2 9 0 7 7 3
  
  2 2
  1 0 0 1
  

  Output

  0 7 3 9
  0 1
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++