Estudiant nefast P81388


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Segons l’opinió d’un estudiant nefast anomenat Baq, bàsicament només importa aprovar o suspendre. I, tant si s’aprova com si es suspèn, cal fer-ho amb el mínim esforç possible. Així, suposant que les notes són nombres entre 0 i 10 amb 5 decimals, l’ordre de les notes (de millor a pitjor) és: 5, 5.00001, …, 9.99999, 10, 0, 0.00001, …, 4.99999.

Donades n notes, ordeneu-les segons el criteri d’en Baq.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb n, seguida d’n notes. Podeu suposar 1 ≤ n ≤ 105, i que les notes es donen multiplicades per 105. D’aquesta manera no calen nombres reals.

Sortida

Per a cada cas, escriviu una línia amb les notes ordenades.

Public test cases
 • Input

  7 0 100000 400000 500000 600000 900000 1000000
  1 888888
  2 0 0
  4 1000000 0 500000 499999
  

  Output

  500000 600000 900000 1000000 0 100000 400000
  888888
  0 0
  500000 1000000 0 499999
  
 • Information
  Author
  Víctor Martín
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python