Un altre problema de la distància d'edició P80964


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donades dues paraules amb lletres minúscules, calculeu el cost mínim de fer-les iguals. Les úniques operacion permeses són esborrar una lletra, incrementar una lletra (que no sigui la ‘z’), i decrementar una lletra (que no sigui la ‘a’). Esborrar costa 10. Cada increment i decrement costa 1.

Per exemple, si les paraules són “hello” i “hi”, el cost mínim és 33. Una manera possible és esborrar la ‘e’, una ‘l’ i la ‘o’ de la primera paraula, i incrementar 3 vegades la ‘i’ de la segona paraula perquè esdevingui una ‘l’.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas té dues paraules no buides, cadascuna amb entre 1 i 1000 lletres minúscules.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el cost mínim de fer les paraules iguals.

Public test cases
 • Input

  hello hi
  a b
  zz a
  aza yyydd
  

  Output

  33
  1
  30
  44
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++